«

»

Volebný poriadok 2018

V roku 2018 budú voľby do riadiacich orgánov MO SRZ Svit. Členovia našej organizácie, ktorí prejavujú záujem pracovať vo výbore MO SRZ Svit ako i v kontrolnej komisii MO SRZ Svit vo funkčnom období rokov 2018 až 2022. Prihlášku je nutné doručiť do 5.2.2018

 

1.-Volebný-poriadok-ZO-SRZ