Revíry

Zoznam  rybárskych revírov MO SRZ Svit

 

Názov          : Haganský potok
Číslo revíru  : 4 – 0500 – 4 – 2
Charakter     : lososový – pstruhový
Účel              : chovný
Popis            : ľavo-stranný prítok do rieky Poprad za mestskom Svit po hranice TANAP-u.
Správca revíru: Jaroslav Klas

 

Názov          : Mlynský náhon
Číslo revíru  : 4 – 1481 – 4 – 2
Charakter     : lososový – pstruhový
Účel             : chovný
Popis            : Pravo-stranné rameno rieky Poprad v mestskej časti Svitu ,, Podskalkou.
Správca revíru:Igor Majkut, Marcel Antoni

 

Názov          : Skomelec
Číslo revíru  : 4 – 2261 – 4 – 2
Charakter     : lososový – prstruhový
Účel             : chovný
Popis            : ľavo-stranný prítok do potoka Teplica pod obcou Sp. Teplica po prameň pod mestom Svit.
Správca revíru: Michal Džugan

 
Názov revíru : VN Starý Mlyn
Číslo revíru    : 4 – 3820 – 1 – 1
Charakter       : kaprový
Účel               : lovný
Popis             : vodná plocha nádrže pri obci Štrba /3,7ha/

Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája v rokoch 2018–2020. Správca revíru: Ján Dluhý

 

Názov revíru : VN Štrkovisko  Batizovce č. 1
Číslo revíru   : 4 – 2600 – 1 – 1
Charakter      : kaprový
Účel              : lovný
Popis : Vodná plocha štrkoviska pri obci Batizovce /9,78ha/
Upozornenie: Zákon o rybárstve č. 139/2002 § 13 písm. c, e, riadiť sa podľa vyznačenej tabule v revíri. .
Správca revíru: Peter Mazúr

 

Názov           : Batizovský potok
Číslo revíru   : 4 – 0050 – 4 – 1
Charakter      : lososový – pstruhový
Účel              : lovný
Popis             : Od ústia Velického potoka po hranice TANAP-u.
Lovná miera :  Lipeň tymiánový – 40 cm,
Správca revíru: Ján Zoričák

 

Názov           : VN Štrkovisko Batizovce č. 2
Číslo revíru  : 4 – 2610 – 1 – 1
Charakter     : kaprový
Účel             : lovný
Popis : Vodná plocha štrkoviska pri obci Batizovce/5,82ha/

Upozornenie: Zákon o rybárstve č. 139/ 2002 § 13 písm. c, e, riadiť sa podľa vyznačenej tabule v revíri.

Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája v rokoch 2018–2020.
Správca revíru: Peter Lihan

 

Názov         : Poprad č. 9
Číslo revíru : 4 – 2020 – 4 – 1
Charakter    : lososový – pstruhový
Účel            : lovný
Popis           : Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Teplica pri obci Spišská Teplica po cestný most na ulici ul. Jilemnického  pri kostole vo Svite.
Lovné miery:  Lipeň tymiánový – 40 cm
Správca revíru: Vladimír Neuwirth ,Miloš Pažický

 

Názov         : Poprad č. 10
Číslo revíru : 4 – 2021 – 4 – 4
Charakter    : lososový – pstruhový
Účel            : lovenie rýb a ich púšťanie
Popis           : Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta na ulici Jilemnického pri kostole vo Svite po  sútok potoka Mlynica  vo Svite.
Správca revíru:  Fridrich Litvín

 

Názov          : Poprad č. 11
Číslo revíru  : 4 – 2022 – 4 – 1
Charakter     : lososový – prstruhový
Účel            : lovný
Popis           : Čiastkové povodie r. Poprad od cestného mosta na ulici Hviezdoslavovej pri mestskom úrade vo Svite po hranice Tanapu s prítokmi : Rakovec, Mlynica, Lopušná, Podhájsky, Červená voda, Vesník, Modrá slop, Suchá voda, Kysnica a Starý jarok od ústia po pramene.
Lovné miery:  Lipeň tymiánový – 40 cm
Správca revíru: Štefan Fico, Rastislav Sokol, Ján  Soľava ,