Revíry

Zoznam  rybárskych revírov MO SRZ Svit

 

Názov            : Haganský potok
Číslo revíru  : 4 – 0500 – 4 – 2
Charakter     : lososový – pstruhový
Účel              : chovný
Popis            : ľavo-stranný prítok do rieky Poprad za mestskom Svit po hranice TANAP-u.
Správca revíru: Jaroslav Klas

 

Názov             : Mlynský náhon
Číslo revíru   : 4 – 1481 – 4 – 2
Charakter     : lososový – pstruhový
Účel               : chovný
Popis            : Pravo-stranné rameno rieky Poprad v mestskej časti Svitu ,, Podskalkou.
Správca revíru: Ľuboš Kolesár, Marcel Antoni

 

Názov            : Skomelec
Číslo revíru  : 4 – 2261 – 4 – 2
Charakter     : lososový – prstruhový
Účel              : chovný
Popis           : ľavo-stranný prítok do potoka Teplica pod obcou Sp. Teplica po prameň pod mestom Svit.
Správca revíru: Michal Džugan

 

Názov revíru   : VN Starý Mlyn
Číslo revíru    : 4 – 3820 – 1 – 1
Charakter       : kaprový
Účel                : lovný
Popis             : Bočná vodná nádrž pri obci Štrba  /2,1ha/.

Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.
Najväčšia lovná miera :  Kapor rybničný  –  65cm
                                            Jeseter sibírsky – 65cm
Správca revíru: Ján Dluhý

 

Názov revíru  : VN Štrkovisko  Batizovce č. 1
Číslo revíru   : 4 – 2600 – 1 – 1
Charakter     : kaprový
Účel               : lovný
Popis : Vodná plocha štrkoviska pri obci Batizovce /9,78ha/
Upozornenie: Na vyznačených úsekoch je lov rýb zakázaný, kvôli hroziacemu zosuvu brehov po ťažbe štrku.
Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individ. doby ochrany.
Najväčšia lovná miera :  Kapor rybničný  –  65cm
                                           Jeseter sibírsky – 65cm
Správca revíru: Štefan Fico

 

Názov             : Batizovský potok
Číslo revíru   : 4 – 0050 – 4 – 1
Charakter      : lososový – pstruhový
Účel                : lovný
Popis             : Od ústia Velického potoka po hranice TANAP-u.
Lovná miera :  Lipeň tymiánový – 35 cm,
                          Pstruh potočný   – 30 cm 
Správca revíru: Ján Zoričák

 

Názov            : VN Štrkovisko Batizovce č. 2
Číslo revíru  : 4 – 2610 – 1 – 1
Charakter     : kaprový
Účel               : lovný
Popis : Vodná plocha štrkoviska pri obci Batizovce/5,82ha/

Upozornenie: Na vyznačených úsekoch je lov rýb zakázaný, kvôli hroziacemu zosuvu brehov po ťažbe štrku.
Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany
Najväčšia lovná miera :  Kapor rybničný  –  65cm
                                           Jeseter sibírsky – 65cm    
Správca revíru: Peter Lihan

 

Názov           : Poprad č. 9
Číslo revíru : 4 – 2020 – 4 – 1
Charakter    : lososový – pstruhový
Účel             : lovný
Popis           : Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Teplica pri obci Spišská Teplica po cestný most na ulici ul. Jilemnického  pri kostole vo Svite.
Lovné miery: :   Lipeň tymiánový – 35 cm,
                           Pstruh potočný  – 30 cm
Správca revíru: Štefan Novotný ,Milan Palan

 

Názov           : Poprad č. 10
Číslo revíru : 4 – 2021 – 4 – 4
Charakter    : lososový – pstruhový
Účel             : lovenie rýb a ich púšťanie
Popis          : Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta na ulici Jilemnického pri kostole vo Svite po sútok s potokom  Mlynica vo Svite. 
Správca revíru:  Fridrich Litvín

 

Názov            : Poprad č. 11
Číslo revíru  : 4 – 2022 – 4 – 1
Charakter     : lososový – prstruhový
Účel              : lovný
Popis           : Čiastkové povodie r. Poprad od sútoku potoka Mlynica vo Svite  po hranice Tanapu s prítokmi : Rakovec, Mlynica, Lopušná, Podhájsky, Červená voda, Vesník, Modrá slop, Suchá voda, Kysnica a Starý jarok od ústia po pramene.
Lovné miery:  :  Lipeň tymiánový – 35 cm,
                           Pstruh potočný   – 30 cm
Správca revíru: Jozef Krojer, Pavol Lihan