«

»

Fridrich Litvín a Stanislav Holbus dnes

Fridrich Litvín a Stanislav Holbus dnes 5.4.na revíri r.Poprad č.11 pri sklapke so svojim obrovským úlovkom.