Povolenia na lov

Platby 2023

Platby zápisného, členských príspevkov a jednotlivých povolení na rybolov platné pre rok 2023

 

 

Zápisné nového člena:  
– pre dospelého člena 150,- €
– mládež od 15 do 18 rokov 100,- €
– deti od 6 do 15 rokov 20,- €
   
Členské príspevky:  
– dospelí 35,- €
– mládež od 15 do 18 rokov 17,- €
– deti od 3 do 15 rokov 1,- €
   
   
Štátne rybárske lístky:  
– 1 – ročný   7,- €
– 3 – ročný 17,- €
– deti do 15 rokov bezplatne
   
Povolenia na vody pstruhové:  
– miestne povolenie 50,- €
– miestne povolenie so zľavou 40,- €
– miestne povolenie pre deti 15,- €
   
Povolenia na vody kaprové:  
– miestne povolenie 60,- €
– miestne povolenie so zľavou 50,- €
– miestne povolenie pre deti 6 – 14 r. 10,- €
– zväzové povolenie na vody kaprové 50,- € *
– zväzové povolenie na vody kaprové  pre deti 10,- € *
– miestne povolenie pre deti do 6 r. 0,- €
   
Povolenia na vody lipňové:  
– zväzové povolenie na vody lipňové 50,- € **
– zväzové povolenie na vody lipňové pre deti 10,- € **
Rybolovné povolenia so zľavou:
– ženy – členky MO SRZ Svit,  
– mládež od 15 do 18 rokov  
– študenti denného štúdia od 18 do 25 rokov  
– dôchodcovia na plnom invalidnom dôchodku  
– dôchodcovia na starobnom dôchodku  
   

 

*uvedené povolenie je možné zakúpiť až po zakúpení príslušného miestneho kaprového povolenia

** uvedené povolenie je možné zakúpiť až po zakúpení príslušného jedného z miestných povolení

Poplatok za vydané tlačivá (záznam o dochádzke, miestne, kaprové, lipňové poriadky ) je paušálny vo výške 2,- €

 

Vydávanie povolenia:

Povolenia sa budú vydávať v Rybárskom dome vo Svite.

Podmienkou pre vydávanie povolenia na rybolov je odovzdanie Záznamu o dochádzke k vode o úlovkoch do 15.01.2023 (v prípade nedodržania termínu paušálny poplatok vo výške 20,- €) a uhradenie nedoplatkov za neodpracované brigády v roku 2022 (3,30 €/1 hod., povinnosť odpracovať 16 hod.).

Povolenia sa budú vydávať v dňoch:

27.1, 10.2, 24.2 a 17.3  v čase od 17:00 do 19:00 hod. a dňa 31.3.2023 v čase od 17:00 do 20:00 hod.

Dňa 15.04.2023 v čase od 10:00 do 12:00 hod. prednostné vydávanie povolení pre nových členov.

K zakúpeniu dokladov si prineste členský preukaz s vlepenou fotografiou a občiansky preukaz. Bez fotky nebudú doklady vydané!!!

UPOZORNENIE !!!

Povinnosťou každého člena MO SRZ Svit, je zaplatiť si členské príspevky do 31. marca v bežnom roku !!! ( § 6, ods.2 písm. a, Stanov SRZ).

 

                                                                           Výbor MO SRZ Svit

 

 

Hosťovacie povolenia pre členov SRZ:  
Pstruhové denné 20,- €
   
Kaprové denné 30,- €
   
   
Hosťovacie povolenia – nečlen, cudzinci:  
Pstruhové denné 30 €
Kaprové denné 40 €