Povolenia na lov

Platby 2019

Platby zápisného, členských príspevkov a jednotlivých povolení na rybolov platné pre rok 2019.

Prihláška za člena SRZ

 

Zápisné nového člena:  
– pre dospelého člena 50,- €
– mládež od 15 do 18 rokov 10,- €
– deti od 6 do 15 rokov   2,- €
   
Členské príspevky:  
– dospelí 29,- €
– mládež od 15 do 18 rokov 17,- €
– deti od 3 do 15 rokov 1,- €  (v roku 2019 cenina bude vydaná bezodplatne)
   
   
Štátne rybárske lístky:  
– 1 – ročný   7,- €
– 3 – ročný 17,- €
– deti do 15 rokov bezplatne
   
Povolenia na vody pstruhové:  
– miestne povolenie 37,- €
– miestne povolenie so zľavou 33,- €
– miestne povolenie pre deti 15,- €
   
Povolenia na vody kaprové:  
– miestne povolenie 46,- €
– miestne povolenie so zľavou 37,- €
– miestne povolenie pre deti 6 – 14 r. 10,- €
– zväzové povolenie na vody kaprové 40,- € *
– zväzové povolenie na vody kaprové  pre deti 10,- € *
– miestne povolenie pre deti do 6 r. 0,- €
   
Povolenia na vody lipňové:  
– zväzové povolenie na vody lipňové 40,- €
Rybolovné povolenia so zľavou:
– ženy – členky MO SRZ Svit,  
– mládež od 15 do 18 rokov  
– študenti denného štúdia od 18 do 25 rokov  
– dôchodcovia na plnom invalidnom dôchodku  
– dôchodcovia na starobnom dôchodku  
   

 

*uvedené povolenie je možné zakúpiť až po zakúpení príslušného miestneho kaprového povolenia

Poplatok za vydané tlačivá (záznam o dochádzke, miestne, kaprové, lipňové poriadky ) je paušálny vo výške 2,- €

 

Vydávanie povolenia:

Povolenia sa budú vydávať v Rybárskom dome vo Svite.

Podmienkou pre vydávanie povolenia na rybolov je odovzdanie Záznamu o dochádzke k vode o úlovkoch do 15.01.2019 a uhradenie nedoplatkov za neodpracované brigády v roku 2018 (3,30 €/1 hod., povinnosť odpracovať 16 hod.).

 

Povolenia sa budú vydávať v dňoch:

25.1, 22.2 a 15.3  v čase od 17:00 do 19:00 hod. a dňa 29.3.2019 v čase od 16:00 do 18:00 hod.

Dňa 13.4.2019 v čase od 10:00 do 12:00 hod. prednostné vydávanie povolení pre nových členov.

K zakúpeniu dokladov si prineste členský preukaz s vlepenou fotografiou a občiansky preukaz. Bez fotky nebudú doklady vydané!!!

 

V prípade požiadavky vydať povolenie pred 25.1.2019, kontaktovať Ing. Michal Neuwirth, mobil 0907 442 078.

 

UPOZORNENIE !!!

Povinnosťou každého člena MO SRZ Svit, je zaplatiť si členské príspevky do 31. marca v bežnom roku !!! ( § 6, ods.2 písm. a, Stanov SRZ).
 

                                                                           Výbor MO SRZ Svit

 

 

Hosťovacie povolenia pre členov SRZ:  
Pstruhové denné 10,- €
   
   
   
Dospelí Deti (6-15 rokov)
Kaprové denné                                                                 15,- € 2,- €
Kaprové týždenné                                                            30,- € 5,- €
   
Hosťovacie povolenia – nečlen, cudzinci:  
Pstruhové denné 20 €
Kaprové denné 20 €