Organizácia

MO SRZ Svit je dobrovoľné združenie občanov,za účelom výkonu rybárskeho práva.    Naša organizácia má 312 členov a to 218 dospelých, 38 dôchodcov , 31detí a 25 mládežníkov.

Popri rybolove sa naši členovia aktívne venujú aj obhospodarovaniu revírov, čo zahŕňa množstvo brigádnických hodín strávených čistením potokov,brehov nádrží,prerezávaním pobrežných drevín,ale aj chovom pstruha potočného a následnému vysádzaniu rybých násad do revírov. V súčasnosti MO užíva 10 revírov, ktoré sú rozdelené na 54 km pstruhových, 11,7 ha kaprových a 12,3 km chovných revírov. Našim najväčším pstruhovým a veľmi dobre zarybneným lovným revírom je rieka Poprad, rozdelená    na tri samostatné úseky. Hornú hranicu určuje ochranné pásmo TANAP-u pri obci Štôla a dolný sútok s Teplickým potokom.Stredný úsek, nachádzajúci sa priamo v meste Svit, je našou pýchou, pretože ide o revír bez privlastnenia si úlovku tzv. “chyť a pusť“.

Kaprové rybníky sú pri obciach Štrba a Batizovce. Pri Štrbe ide o klasický umelo vytvorený    rybník(STARÝ MLYN) s rozlohou 3,7 ha s krásnou panorámou Vysokých Tatier.Hlavným druhom ryby    je tu kapor, no nájdu sa tu aj krásne exempláre štuky a dúfame,že sa tu udomácni aj zubáč.

Batizovské štrkovisko vzniklo ťažbou štrku a má rozlohu 8 ha,dá sa tu uloviť kapor, šťuka,    zubáč, jalec, ostriež a amur. Dúfame, že sa naše kaprové vody čoskoro rozšíria o novovzniknuté    jazerá v priestoroch štrkoviska v Batizovciach.

MO SRZ Svit sa angažuje aj v organizovaní športových podujatí, či už na miestnej úrovni,alebo    v celoslovenskom meradle. Každoročne usporadúvame miestne preteky v love kapra a pstruha.    Podarilo sa nám organizovať Majstrovstvá Slovenskej republiky v LRU-mucha dospelých aj juniorov.    Hostili sme už pretekárov z 2. ale aj 1.ligy. Počas konania Majstrovstiev sveta v Lipt.Mikuláši    roku 2004 bol náš revír na rieke Poprad zaradený medzi náhradné trate. Aj to veľa vypovedá o    práci členov nášho združenia.

Pevne veríme,že sa naša organizácia bude rozrastať a budeme sa spoločne snažiť o jej rozvoj a    prosperitu. Treba však aby sme sa zamysleli sami nad sebou a prehodnotili náš vzťah nielen k rybám,ale aj k prírode.Nič nie je nevyčerpatelné a je potrebné zachovať si prírodné bohatstvo    aj pre ďalšie generácie, nech aj naše deti, či vnuci môžu rybárčiť v našich prekrásnych revíroch.