Brigádnicka činnosť

 

 Uznesenie z výročnej členskej schôdze z dňa 12.3.2000 prijalo následovné:

 

   1. Povinnosť odpracovať brigády v danom kalendárnom roku majú  všetci členovia od dovŕšenia 18roku veku.
   2. Oslobodení od odpracovania brigád sú:
      – mládež do 18 roku veku 
      – ženy
      – dôchodcovia v plnom invalidnom dôchodku
      – dôchodcovia na starobnom dôchodku
   3. V danom kalendárnom roku je potrebné odpracovať 16 hodín.
   4. Pri neodpracovaní brigád je člen povinný zaplatiť  3,30 za každú neodpracovanú hodinu.
 
    Termíny brigád budú zverejnené na stránke Mo srz Svit.
 
Členovia, ktorí sa zúčastňujú brigád musia byť na tieto brigády aj náležite oblečení a pripravení ( čižmy, vysoké čižmy, hrable a iné požadované pracovné náradie), inak si nebudú povinnú brigádu môcť odpracovať.
 

Plán brigád v roku 2018

 

Zraz brigádnikov je v daný termín o 7 hodine pred rybárskym domom. Členovia,ktorí sa zúčastnia brigád musia mať so sebou vysoké čižmy, inak si nebudú môcť odpracovať brigádu. Doporučujeme, aby sa záujemcovia o brigádu spojili telefonicky s p.Petrom Lihanom st. /referent pre brigádnicku činnosť/ poprípade s p.Miroslavom Antalom /Hlavný hospodár/, ktorí upresnia plán práce a pracovné pomôcky na danú brigádu.

 
 
6.4. –  Skomelec  – vyčistenie potoka pred výlovom
7.4. –  Skomelec – výlov
12.4. – Hagánsky potok – vyčistenie potoka pred výlovom
13.4. – Hagánsky potok – vyčistenie potoka pred výlovom
14.4. – Hagánsky potok – výlov
14.4. – Štr.Batizovce – čistenie, rezanie kriakov, odvoz odpadu
14.4. – r. Poprad – čistenie koryta rieky
14.4. – Rybársky dom – oprava hniezd na neres zubáča
15.4. – Hagánsky potok – výlov
21.4. – VN Starý Mlyn – čistenie, oprava stolov, odvoz odpadu
21.4. – Mlynský Náhon – čistenie, výlov