Brigádnicka činnosť

 Uznesenie z výročnej členskej schôdze z dňa 12.3.2000 prijalo následovné: 

 

   1. Povinnosť odpracovať brigády v danom kalendárnom roku majú  všetci členovia od dovŕšenia 18roku veku.
   2. Oslobodení od odpracovania brigád sú:
      – mládež do 18 roku veku 
      – ženy
      – dôchodcovia v plnom invalidnom dôchodku
      – dôchodcovia na starobnom dôchodku
   3. V danom kalendárnom roku je potrebné odpracovať 12 hodín.
   4. Pri neodpracovaní brigád je člen povinný zaplatiť  5,00 za každú neodpracovanú hodinu.
 
    Termíny brigád budú zverejnené na stránke Mo srz Svit.
 
Členovia, ktorí sa zúčastňujú brigád musia byť na tieto brigády aj náležite oblečení a pripravení ( čižmy, vysoké čižmy, hrable a iné požadované pracovné náradie), inak si nebudú povinnú brigádu môcť odpracovať.
 

Plán brigád v roku 2024

Záujencovia o brigády sa vopred nahlásia brigádnickému referentovi :
Brig. referent – Marek Turcsanyi 0917 627 933
 
Marec Chovné pstruhové revíri vyčistenie koryta potoka pred výlovom, výlov násady
Marec Lovné pstruhové revíri zarybnenie násadou z výlovov
Máj Chovné pstruhové revíri zarybnenie násadou PPr
Máj   Zarybnenie pstruhových revírov násadou PP1 a PP2
Máj      Čistenie koryta r. Poprad                                              
Jún  Kaprové revíri                     kosenie
Jún  Rybársky dom oprava podhľadu
     

 

September Kaprové revíry kosenie, úpravy príjazdových ciest, opravy revírnych tabúľ
     
     
     

 

Oktober   zarybnenie K 3                                       
  Rybársky dom kosenie,údržba  
  Pstruhové revír  zarybnenie násadou Li2 
Oktober Práce na revíroch a ryb.dome   
 
 
 
 

 

Plán brigád v roku 2022

Záujencovia o brigády sa vopred nahlásia brigádnickému referentovi:
Brig. referent- Marek Turcsanyi 0917 627 933

 

Marec Chovné pstruhové revíri vyčistenie koryta potoka pred výlovom, výlov násady
Marec Lovné pstruhové revíri zarybnenie násadou z výlovov
Apríl Chovné pstruhové revíri zarybnenie  revírov násadou PP0
Máj   zarybnenie pstruhových revírov násadou PP1 a PP2

 

 Jún Kaprové revíri          kosenie                                                    
  Rybársky dom kosenie
Júl Rybársky dom oprava podhľadu
     

 

 September Kaprové revíry kosenie, úpravy príjazdových ciest, opravy revírnych tabúľ
    zarybnenie
  Rybársky dom kosenie, údržba
  Pstruhové revíri zarybnenie násadou Li2

 

 Oktober Práce na revíroch a ryb. dome                                        
     
     
     

 


 

Plán brigád v roku 2021

Zraz brigádnikov je v daný termín o 7 hodine pred rybárskym domom. Členovia,ktorí sa zúčastnia brigád musia mať so sebou vysoké čižmy, inak si nebudú môcť odpracovať brigádu. Doporučujeme, aby sa záujemcovia o brigádu spojili telefonicky s p.Petrom Lihanom st. /referent pre brigádnicku činnosť/ poprípade s p.Miroslavom Antalom /Hlavný hospodár/, ktorí upresnia plán práce a pracovné pomôcky na danú brigádu. Z dôvodu epidemických opatrení sa môže plán brigád upraviť.

 

3.3. Hagánsky potok /čistenie koryta potoka pred výlovom /
4.3. Hagánsky potok  /čistenie koryta potoka pred výlovom / 
5.3.  Hagánsky potok  /čistenie koryta potoka pred výlovom / 
8.3.  Hagánsky potok  /Výlov/

 

14.3. Hagánsky potok /Výlov/                                                        
15.3. Hagánsky potok /Výlov/
18.3. Hagánsky potok  nasada PP0
     

 

25.4. Hagánsky potok osadenie tabúl                                           
25.4. Štrkovisko Batizovce č. 2 osadenie tabúl
     
     

 

2.5. Skomelec /čistenie potoka pred výlovom/
3.5. Skomelec                /výlov/
8.5. Štrkovisko Batizovce /úprava terénu, oprava ciest/
16.5. Štrkovisko Batizovce  /úprava terénu/

 

17.5. Štrkovisko Batizovce /úprava terénu/
     
6.6. Štrkovisko /úprava terénu/ 
20.6. Štrkovisko Batizovce č. 1 / Kosenie /

 

22.6. – 23.6. Štrkovisko Batizovce č. 2 / Kosenie /
25.6. – 27.6. Štrba / Kosenie /
     
     

 

15.7. úsek chyť a pusť / čistenie rieky /
16.7. číslo revíru 9  / čistenie rieky / 
     
     

 

 

 

 

 

 


Plán brigád v roku 2020

 

Zraz brigádnikov je v daný termín o 7 hodine pred rybárskym domom. Členovia,ktorí sa zúčastnia brigád musia mať so sebou vysoké čižmy, inak si nebudú môcť odpracovať brigádu. Doporučujeme, aby sa záujemcovia o brigádu spojili telefonicky s p.Petrom Lihanom st. /referent pre brigádnicku činnosť/ poprípade s p.Miroslavom Antalom /Hlavný hospodár/, ktorí upresnia plán práce a pracovné pomôcky na danú brigádu.

 
23.3. Štrkovisko Batizovce č.1                                       /Oprava cesty,rezanie krovín./
24.3. Hagánsky potok  /Čistenie pred výlovom/
25.3. Hagánsky potok  /Čistenie pred výlovom/
25.3.  Ryb.dom  /Oprava hniezd na neres zubáča/
30.3. Hagánsky potok /Výlov/
30.3. Starý mlyn,Štrkoviská Batizovce č.1 a č.2  /Uloženie hniezd/
31.3. Hagánsky potok  / Výlov/
31.3. Skomelec  /Čistenie pred výlovom,výlov./
 
6.4. Štrkoviská Batizovce č.1 a č.2                     /Oprava cesty,úprava terénu/
6.4. Hagánsky potok  /Výlov/
13.4.  Štrkoviská Batizovce č.1 a č.2  /Oprava cesty,úprava terénu/
13.4.  r. Poprad /Čistenie brehov/ 

 

13.4. Hagánsky potok                   /Osadenie revir.tabúľ/
13.4. Skomelec  /Výlov/
25.5.  Štrkovisko Batizovce č. 2 terénne úpravy
8.6.  Štrkovisko Batizovce č. 2  terénne úpravy

 

6.6. Hagánsky potok                   robenie kaskad
10.6. VN  Starý Mlyn  kosenie 
13.6. Štrkovisko č, 2  terénne úpravy
15.6. Štrkovisko č, 2 výlov /usadzovacia nádrž/ 

 

15.6.  Štrkovisko  Batizovce  č, 2 terénne úpravy
19.6.  Štrkovisko  Batizovce  č, 2 terénne úpravy
22.6.  Štrkovisko  Batizovce  č, 2 terénne úpravy
29.6  Štrkovisko Batizovce   č. 2 kosenie

 

4.7.  Štrkovisko  Batizovce   č, 2 terénne úpravy