«

»

Zarybnenie 2020

18.3. Hagánsky potok nasada PP0 – 40000ks
26.3.  Lopušnianský potok          nasada PP0 – 10000ks