↑ Return to Organizácia

Členovia Rybárskej stráže

Zoznam členov RS pri MOSRZ Svit na sezónu 2015

 

1./ Peter Sýkora, tel. +421 919 070 888, číslo odznaku 4057

2./ Ján Dluhý, tel.0905733517,číslo odznaku 4055

3./ Ing.Jozef Dluhý, tel.0905299176, číslo odznaku 4056

4./ Ján Soľava, tel.0904330297, číslo odznaku  4108

5./ Marián Godiška, tel.0905567246, číslo odznaku 4109

6./ Rastislav Sokol, tel.0908916901,číslo odznaku 4131

7./ Rudolf Mráz,  tel.0918750716,číslo odznaku 2958

8./ Miloš Pažický, tel.0905927760, číslo odznaku 2959

9./ Štefan Novotný, tel.0905984460, číslo odznaku 2961

10./ Jaroslav Klas, tel.0915408465, číslo odznaku 4105

11./ Stanislav Mlynarčík, tel.0905806114, číslo odznaku 2960