↑ Return to Organizácia

Členovia Rybárskej stráže

Zoznam členov RS pri MOSRZ Svit na sezónu 2020

 

Peter Sýkora tel. 0919070888      číslo odznaku 4057
Ján Dluhý tel. 0905733517 číslo odznaku 4055
Jaroslav Klas tel.0915408465 číslo odznaku 4105
Ján Soľava tel.0904330297 číslo odznaku 4108
Marián Godiška tel.0905567246 číslo odznaku 4109
Štefan Novotný tel.0905984460 číslo odznaku 2961
Miloš Pažický tel.0905927760 číslo odznaku 2959
Ľuboš Kolesár tel.0917764566 číslo odznaku 2963
Jozef Breza tel.0904169630 číslo odznaku 2962
Rudolf Mráz                  tel.0918750716 číslo odznaku 2958