MO SRZ Svit

 

Vážený rybári

Kto má záujem o kúpu povolenia na lov hlavatky podunajskej na revíroch MO SRZ Svit,

Informujte sa u hl. hospodára Miroslava Antala na t.č +421905607447