MO SRZ Svit

Dňa 16.7.2020 sa uskutočni brigáda – čistenie rieky Poprad, číslo revíru 9. Zraz o 8:00 pri rybárskom dome.

 


Vážený rybári.

Dňa 14 – 16.7.2020 sa na VN Starý mlyn  uskutoční letný rybársky tábor organizovaný krúžkom mladého rybára pri MO SRZ Svit.

Prosíme všetkých rybárov o pochopenie a toleranciu pri love na danom revíry . Tábor bude umiestnený pri prvom sedeni s ohniskom.

Ďakujeme za pochopenie

veduci krúžku a  výbor MO SRZ Svit