MO SRZ Svit

 Dňa 2.4.2022 o 15:00 sa na rybárskom  dome vo Svite uskutoční školenie žiadateľov o prijatie za členov MO SRZ Svit.

Dňa 9.4.2022  o 9:00 sa budú konať písomné skúšky .

 

Pripadne otázky volať  na č. t 0903 626 020