MO SRZ Svit

Vážení členovia MO SRZ Svit

Výbor MO SRZ Svit Vám oznamuje, že vzhľadom na všeobecné obmedzenia, prijaté Vládou SR v súvislosti s prevenciou šírenia nákazy COVID-19 (koronavírus), odkladá na neurčito termín vydávania povolení na rybolov ktorý sa mal konať  27.3. 2020. Nový termín vydávania povolení na rybolov Vám bude oznámený na web stránke .

Ďakujeme za pochopenie výbor MO SRZ Svit .

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne posunúť , najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor MO SRZ .

Na základe § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ výbor MO SRZ Svit odsúhlasil posunutie termínu zaplatenia členských príspevkov  a to v termíne posledného predaja povolení na rybolov.