↑ Return to Organizácia

Členovia výboru

Členovia výboru MO SRZ SVIT

 

Jozef Krojer​

Predseda: Judr. Marián Bezák  0905 499 175
Podpredseda: Eduard Kubík  0904 541 721
Tajomník: Stanislav Holbus  0903 626 020
Pokladník: Ing. Michal Neuwirth  0907 442 078
Hl. hospodár: Miroslav Antal  +421 905 607 447
Zást. hospodára: Eduard Kubík  0904 541 721
Ved. rybárskej stráže Peter Sýkora +421 919 070 888
     
Práca s mládežou Peter Mazúr  0904 930 723
Brigádnická činnosť Marek Turcsanyi 0917 627 933  
Športová činnosť Fridrich Litvin 0908 256 434 
     
Členovia kontrolnej komisie:  
     
Vedúci: Jaroslav Klas  0915 408 465      
Člen: Jozef Krojer +421915924354
Člen: Milan Habaj +421902143607
   
Členovia disciplinárnej komisie:  
     
Vedúci: Mgr. Gabriel Antal  0908 501 441
Člen: Milan Palan 0905 705 802 
Člen: Vladimír Habaj