↑ Return to Organizácia

Členovia výboru

Členovia výboru MO SRZ SVIT

 
Predseda: Judr. Marián Bezák  0905 499 175
Podpredseda: Eduard Kubík  0904 541 721
Tajomník: Stanislav Holbus  0903 626 020
Pokladník: Ing. Michal Neuwirth  0907 442 078
Hl. hospodár: Miroslav Antal  +421 905 607 447
Zást. hospodára: Eduard Kubík  0904 541 721
Ved. rybárskej stráže Peter Sýkora +421 919 070 888
     
Práca s mládežou Peter Mazúr  0904 930 723
Brigádnická činnosť Peter Lihan +421 908 255 068
Športová činnosť Marek Turcsanyi  0917 627 933    
     
Členovia kontrolnej komisie:  
     
Vedúci: Jaroslav Klas  0915 408 465      
Člen: Fridrich Litvin 0908 256 434 
Člen: Pavol Lihan
   
Členovia disciplinárnej komisie:  
     
Vedúci: Mgr. Gabriel Antal  0908 501 441
Člen: Milan Palan 0905 705 802 
Člen: Vladimír Habaj