↑ Return to Organizácia

Členovia výboru

Členovia výboru MO SRZ SVIT

 
Predseda: Judr. Marián Bezák  
Podpredseda: Eduard Kubík  
Tajomník: Stanislav Holbus  
Pokladník: Ing. Michal Neuwirth  
Hl. hospodár: Miroslav Antal  +421 905 607 447
Zást. hospodára: Eduard Kubík  
Ved. rybárskej stráže Peter Sýkora +421 919 070 888
Správca budovy Jaroslav Klas +421 915 408 465
Práca s mládežou Peter Mazúr  
Brigádnická činnosť Peter Lihan +421 908 255 068
Športová činnosť Marek Turcsanyi  
     
Členovia kontrolnej komisie:  
     
Vedúci: Jaroslav Klas  
Člen: Fridrich Litvin  
Člen: Pavol Lihan
   
Členovia disciplinárnej komisie:  
     
Vedúci: Mgr. Gabriel Antal  
Člen: Milan Palan  
Člen: Vladimír Habaj