«

»

Kajo Gurecký,Zuzka Jančová a Majka Kovalčíkov

Kajo Gurecký,Zuzka Jančová a Majka Kovalčíkova Rybári zo susednej Mo SRZ Poprad ,ktorí si u nás kúpili celoročné povolenia sa pridali k našej dobrovoľnej výzve a vyzbierali 10 vriec odpadu na revíri r. Poprad č.9 od cestného mosta pri kostole v smere toku po záhradky. Vám sa patrí zvlášť poďakovať.