«

»

Brigádnicka činnosť 2019

Plán brigád v roku 2019

 

Zraz brigádnikov je v daný termín o 7 hodine pred rybárskym domom. Členovia,ktorí sa zúčastnia brigád musia mať so sebou vysoké čižmy, inak si nebudú môcť odpracovať brigádu. Doporučujeme, aby sa záujemcovia o brigádu spojili telefonicky s p.Petrom Lihanom st. /referent pre brigádnicku činnosť/ poprípade s p.Miroslavom Antalom /Hlavný hospodár/, ktorí upresnia plán práce a pracovné pomôcky na danú brigádu.

 
23.3. Štrkovisko Batizovce č.1                                       /Oprava cesty,rezanie krovín./
24.3. Hagánsky potok  /Čistenie pred výlovom/
25.3. Hagánsky potok  /Čistenie pred výlovom/
25.3.  Ryb.dom  /Oprava hniezd na neres zubáča/
30.3. Hagánsky potok /Výlov/
30.3. Starý mlyn,Štrkoviská Batizovce č.1 a č.2  /Uloženie hniezd/
31.3. Hagánsky potok  / Výlov/
31.3. Skomelec  /Čistenie pred výlovom,výlov./
 
6.4. Štrkoviská Batizovce č.1 a č.2                     /Oprava cesty,úprava terénu/
6.4. Hagánsky potok  /Výlov/
13.4.  Štrkoviská Batizovce č.1 a č.2  /Oprava cesty,úprava terénu/
13.4.  r. Poprad /Čistenie brehov/ 

 

13.4. Hagánsky potok                   /Osadenie revir.tabúľ/
13.4. Skomelec  /Výlov/
25.5.  Štrkovisko Batizovce č. 2 terénne úpravy
8.6.  Štrkovisko Batizovce č. 2  terénne úpravy

 

6.6. Hagánsky potok                   robenie kaskad
10.6. VN  Starý Mlyn  kosenie 
13.6. Štrkovisko č, 2  terénne úpravy
15.6. Štrkovisko č, 2 výlov /usadzovacia nádrž/ 

 

15.6.  Štrkovisko  Batizovce  č, 2 terénne úpravy
19.6.  Štrkovisko  Batizovce  č, 2 terénne úpravy
22.6.  Štrkovisko  Batizovce  č, 2 terénne úpravy
29.6  Štrkovisko Batizovce   č. 2 kosenie

 

4.7.  Štrkovisko  Batizovce   č, 2 terénne úpravy