«

Zarybnenie 2019

 

27.3. VN Starý Mlyn K3 – 800kg
27.3. Štrkovisko Batizovce č.2                K3 – 700kg
11.4.   Hagánsky potok PP0  –  30000ks
11.4.  r.Poprad č.9 PD3 –  150kg 

 

16.4. Skomelec                                    PP0  –  20000 ks  
30.4..   Štrkovisko Batizovce č.1          K3 – 500kg 
12.6. 
 r.Poprad č.11 Li1 +    – 5000 ks  /Rada – Projekt Lipeň 2019/