«

»

Zarybnenie 2015

r. Poprad PP1 – 10000 ks, Li2 – 62,5 kg

18.5. 2015  VN Starý Mlyn, Štrkovisko Batizovce č. 2 štuka 2 – 200 kg

11.4. 2015  K3 – 2000 kg – VN Starý Mlyn, Štrkovisko Batizovce 1,2 – Podla plánu zarybnenia

1. 4. 2015  PPo – 50 000 ks – Skomelec, Mlynský náhon, Haganský potok