«

Pravidlá pretekov ,,Svitský kapor 2018″

Pravidlá pretekov ,,Svitský kapor 2018,,

 

Poradie pretekárov pri platení štartovného a prezentácii , je aj poradím v akom sa uskutoční  losovanie lovných miest.

Usporiadatelia preteku budú volať jednotlivých pretekárov k losovaniu lovných miest . Pretekár má možnosť prvý los v prípade nespokojnosti a vlastného uváženia vrátiť do osudia, druhý los je však záväzný a nemenný.

V prípade ,že sa bude chcieť preteku zúčastniť i rybár, ktorý  nestihol prezentáciu  bude mu umožnené losovať  lovné miesto až po losovaní všetkých prezentovaných pretekárov a to zo zvyšných lovných miest.
Na brehu bude jednotlivé lovne miesto  ohraničené páskou alebo farebným sprejom, ktoré svojim smerovaním na vodnú hladinu určuje jej presný rozsah. Protiľahlé sektory bude rozdeľovať smerovanie výstražnej pásky na východnom a západnom brehu.

Dodržiavanie vyčlenených pozícií a prácu rozhodcov budú kontrolovať, jednotlivý sektorový rozhodcovia. Rozhodovať si budú  pretekári navzájom  vo dvojiciach 1-2, 3-4,……….

Lov je povolený na jeden prúty s max. dvoma náväzcami. Je dovolené chytať na ťažko, plavanú, feeder. Je možné používať živočíšne i rastlinné návnady a nástrahy v súlade z vykonávajúcou vyhláškou a zákonom o rybárstve.  

Začiatok a koniec preteku bude signalizovaný  výstrelom alebo zatrúbením. Kŕmenie je dovolené 15 min. pred začiatku preteku. Zdolávanie ulovenej ryby musí  byť z brehu a na pridelenom  lovnom mieste , pričom pretekár nesmie so zdolávanou rybou zájsť do susedného lovného miesta. Rybu smie pretekár zdolávať šetrným spôsobom za použitia podberáka . Pretekár pri podobratí úlovku nesmie priať cudziu pomoc .  Po jej vylovení je pretekár povinný vyzvať rozhodcu k meraniu ryby. Pri opustení lovného miesta je pretekár povinný prerušiť lov.

Hodnotí sa len kapor akejkoľvek dĺžky, spôsobom 1cm – 1 bod. Po meraní sa musí ryba čo najšetrnejšie vrátiť do vody.
 U deti do 15 rokov sa bude hodnotiť každá ulovená ryba akejkoľvek dĺžky, spôsobom 1cm – 1 bod.
Po meraní sa musí ryba čo najšetrnejšie vrátiť do vody.

Víťazom sa stáva pretekár s najväčším počtom bodov.
Osobitne budú  hodnotený : Dospelý  a  deti do 15 rokov  
                                                   Najväčší ulovený kapor a najmladší účastník.

.